Menu

Spis treści

Co to jest Addon i jak go uruchomić?

Addon to pojedynczy dodatek, np. jednostka lub broń, który zapisany jest w formacie PBO. W większości przypadków taki dodatek nie wprowadza żadnych istotnych zmian do rdzenia gry, przez co jest bezpieczny do uruchomienia z wieloma misjami, kampaniami, a nawet modyfikacjami.

Addon należy umieścić w katalogu Addons, który znajdziemy w głównym katalogu gry. Przykładowa ścieżka do tego folderu to "C:\Program Files (x86)\Steam\SteamApps\common\ARMA Cold War Assault\Addons".

Co to jest Mod i jak go uruchomić?

Modyfikacja (w skrócie Mod) to całościowy pakiet zmian do gry, który zwykle składa się z jednego folderu, np. @wgl5. Wewnątrz katalogu takiej modyfikacji znaleźć można katalogi Addons, BIN, DTA, i wiele innych. W katalogu Addons odnaleźć można pliki z rozszerzeniem PBO, w których znajdują się modele, tekstury, czy pliki konfiguracyjne. W typowym katalogu Bin z kolei znajdziemy dwa pliki: ConfigResources (z roszerzeniem bin lub cpp), które odpowiedzialne są za całościowe zarządzaniem modyfikacją. Nie są modyfikacjami foldery, w których nie ma katalogu Bin. Wielu graczy w celach porządkowych tworzy odrębne foldery dla osobnych zestawów addonów i uruchamia je jak modyfikacje, jednak zestawy te nigdy modyfikacjami nie były. Z kolei w katalogu DTA zwykle można znaleźć pliki (również w formacie PBO) mające podmienić oryginalną zawartość, m. in. animacje (Anim.pbo), modele 3d (Data3D.pbo), czy tekstury 2d (Data.pbo).

Modyfikacje umieszczamy w głównym katalogu gry. Aby uruchomić modyfikację wprowadzić trzeba konkretne zmiany do skrótu gry. Po pierwsze, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na skrócie do ARMA:CWA (zwykle jest na Pulpicie, jeśli go tam nie ma to należy go ręcznie utworzyć) i wybrać Właściwości. Następnie, w kolumnie Element docelowy należy dopisać -mod=nazwamoda. Przykładowa ścieżka to "C:\Program Files (x86)\Steam\SteamApps\common\ARMA Cold War Assault\ColdWarAssault.exe" -mod=nazwamoda.