Menu

Spis treści

Monitory panoramiczne (Widescreen)

Gra nie obsługuje powszechnie dziś używanych monitorów panoramicznych, w wyniku czego obraz na takich monitorach jest nadmiernie rozciągnięty co ma negatywny wpływ na wizualny aspekt gry. Problem ten został rozwiązany przez modyfikację OFP Aspect Ratio. Modyfikacja posiada własną instrukcję w języku polskim.