Menu

Spis treści

W najnowszych systemach operacyjnych Windows (8, 8.1 i 10) może pojawić się błąd z drobnym przesunięciem się ekranu do dołu. Problem ten można rozwiązać przez zmianę rozdzielczości w opcjach graficznych (już w uruchomionej grze) na inną i powrotem do domyślnej. Czynność tę trzeba powtarzać przy każdorazowym uruchomieniu gry.

W wyniku najnowszych aktualizacji dla systemów Windows 8/8.1/10 niektórzy użytkownicy informują o zniknięciu opisanego wyżej problemu.